ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө”

2018 ОНЫ ШИЛДЭГ ИНЖЕНЕР

‘’БЬЮЛДИНГС ТЕКНОЛОЖИ’’ ХХК-ийн автоматикийн инженер Ч. Ариунболд 2018 оны шилдэг инженер болж Барилга Хот Байгуулалтын Яамны Хүндэт Жуух бичигээр шагнуулав.